โรงไฟฟ้า อุตรดิตถ์


 

 

 

Project : โรงไฟฟ้า อุตรดิตถ์

Detail  :   Epoxy Coating

Main Contractor : Sinohydro Thailand

Date   :     2022