SUN MOON PRIME

  • เป็นตัวแทนจำหน่ายเคมีภัณฑ์ก่อสร้างคุณภาพสูง จากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก เช่น Fosroc  TOA  Sika  BASF   Weber
  • บริการให้คำปรึกษาและแนะนำคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการใช้งานที่หลากหลาย และครอบคลุมทุกประเภทงานก่อสร้างในปัจจุบัน
  • ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะงานเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบและวิศวกร  รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการก่อสร้าง ทั้งงานใหม่และงานซ่อมแซมงานก่อสร้างเดิม